کارشناسان کشیک : لیست کشیک دادسرای نظرآباد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | 

لیست کشیک کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در دادسرای نظرآباد ( بهمن ماه ۹۵ )

ردیف روز تاریخ آقایان کارشناس شماره تلفن رشته کارشناسی
۱ جمعه ۹۵/۱۱/۱ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۲ شنبه ۹۵/۱۱/۲ مهندس مهدی  خلج زاده ۰۹۱۲۱۶۴۲۱۸۲ کشاورزی
۳ یکشنبه ۹۵/۱۱/۳ مهندس جلیل  صدیقی مراغه ۰۹۱۲۱۶۹۱۰۵۸ کشاورزی
۴ دوشنبه ۹۵/۱۱/۴ مهندس سیروس  افتتاحی ۰۹۱۲۱۶۷۶۷۶۹ راه و ساختمان
۵ سه شنبه ۹۵/۱۱/۵ مهندس محمد حسن  قاضی نسب ۰۹۱۲۱۶۷۵۸۴۲ کشاورزی
۶ چهارشنبه ۹۵/۱۱/۶ مهندس رضا  حبیبی ۰۹۱۲۴۵۸۸۱۴۱ کشاورزی
۷ پنچ شنبه ۹۵/۱۱/۷ مهندس پرویز  ده شهری ۰۹۱۲۴۶۲۸۴۵۰ کشاورزی
۸ جمعه ۹۵/۱۱/۸ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۹ شنبه ۹۵/۱۱/۹ مهندس جعفر  شاملو ۰۹۱۲۳۶۱۳۰۸۰ کشاورزی
۱۰ یکشنبه ۹۵/۱۱/۱۰ مهندس نبی اله  افشار آقاجری ۰۹۱۲۳۶۲۱۷۰۰ کشاورزی
۱۱ دوشنبه ۹۵/۱۱/۱۱ مهندس علی  فرامرزی ۰۹۱۲۴۶۰۴۲۵۲ کشاورزی
۱۲ سه شنبه ۹۵/۱۱/۱۲ مهندس غلامرضا  گلستانی نسب ۰۹۱۲۴۶۹۱۱۸۲ راه و ساختمان
۱۳ چهارشنبه ۹۵/۱۱/۱۳ مهندس یوسف  سلیمانی فر ۰۹۱۲۳۴۳۵۲۰۴ کشاورزی
۱۴ پنج شنبه ۹۵/۱۱/۱۴ مهندس ناصر  حافظی مقدم ۰۹۱۲۱۶۷۴۷۸۹ راه و ساختمان
۱۵ جمعه ۹۵/۱۱/۱۵ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۱۶ شنبه ۹۵/۱۱/۱۶ مهندس ابوالفضل  توده زعیم ۰۹۱۲۲۰۸۰۷۲۹ کشاورزی
۱۷ یکشنبه ۹۵/۱۱/۱۷ مهندس محمد تقی  عربزاده بحری ۰۹۱۲۳۶۰۴۱۶۹ کشاورزی
۱۸ دوشنبه ۹۵/۱۱/۱۸ مهندس سید جمال  طاهری ۰۹۱۲۷۲۳۴۱۹۳ کشاورزی
۱۹ سه شنبه ۹۵/۱۱/۱۹ مهندس قربانعلی خمسه ۰۹۱۲۲۰۴۱۶۷۱ کشاورزی
۲۰ چهارشنبه ۹۵/۱۱/۲۰ مهندس فرزاد  مینایی ۰۹۱۲۵۶۴۶۴۴۱ راه و ساختمان
۲۱ پنج شنبه ۹۵/۱۱/۲۱ مهندس سعید  نعمتی ۰۹۱۲۲۰۹۵۳۱۳ راه و ساختمان
۲۲ جمعه ۹۵/۱۱/۲۲ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۲۳ شنبه ۹۵/۱۱/۲۳ مهندس سید عنایت  صادقیان مطهر ۰۹۱۲۱۶۷۶۰۳۲ کشاورزی
۲۴ یکشنبه ۹۵/۱۱۲۴ مهندس جواد  مغرور ۰۹۱۲۲۶۲۳۲۴۳ کشاورزی
۲۵ دوشنبه ۹۵/۱۱/۲۵ مهندس یوسف  سلیمانی فر ۰۹۱۲۳۴۳۵۲۰۴ کشاورزی
۲۶ سه شنبه ۹۵/۱۱/۲۶ دکتر علی  روحانی ۰۹۱۲۲۶۰۱۷۹۶ کشاورزی
۲۷ چهارشنبه ۹۵/۱۱/۲۷ مهندس سیروس  افتتاحی ۰۹۱۲۱۶۷۶۷۶۹ راه و ساختمان
۲۸ پنج شنبه ۹۵/۱۱/۲۸ مهندس نبی اله  افشار آقاجری ۰۹۱۲۳۶۲۱۷۰۰ کشاورزی
۲۹ جمعه ۹۵/۱۱/۲۹ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۳۰ شنبه ۹۵/۱۱/۳۰ مهندس محمدتقی عربزاده بحری ۰۹۱۲۳۶۰۴۱۶۹ کشاورزی


دفعات مشاهده: 1229 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارشناسان کشیک : لیست کشیک دادسرای هشتگرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | 

لیست کشیک کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در دادسرای هشتگرد ( بهمن ماه ۹۵ )

ردیف روز تاریخ آقایان کارشناس شماره تلفن رشته کارشناسی
۱ جمعه ۹۵/۱۱/۱ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۲ شنبه ۹۵/۱۱/۲ مهندس مهدی  خلج زاده ۰۹۱۲۱۶۴۲۱۸۲ کشاورزی
۳ یکشنبه ۹۵/۱۱/۳ مهندس جلیل  صدیقی مراغه ۰۹۱۲۱۶۹۱۰۵۸ کشاورزی
۴ دوشنبه ۹۵/۱۱/۴ مهندس سیروس  افتتاحی ۰۹۱۲۱۶۷۶۷۶۹ راه و ساختمان
۵ سه شنبه ۹۵/۱۱/۵ مهندس محمد حسن  قاضی نسب ۰۹۱۲۱۶۷۵۸۴۲ کشاورزی
۶ چهارشنبه ۹۵/۱۱/۶ مهندس رضا  حبیبی ۰۹۱۲۴۵۸۸۱۴۱ کشاورزی
۷ پنچ شنبه ۹۵/۱۱/۷ مهندس پرویز  ده شهری ۰۹۱۲۴۶۲۸۴۵۰ کشاورزی
۸ جمعه ۹۵/۱۱/۸ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۹ شنبه ۹۵/۱۱/۹ مهندس جعفر  شاملو ۰۹۱۲۳۶۱۳۰۸۰ کشاورزی
۱۰ یکشنبه ۹۵/۱۱/۱۰ مهندس نبی اله  افشار آقاجری ۰۹۱۲۳۶۲۱۷۰۰ کشاورزی
۱۱ دوشنبه ۹۵/۱۱/۱۱ مهندس علی  فرامرزی ۰۹۱۲۴۶۰۴۲۵۲ کشاورزی
۱۲ سه شنبه ۹۵/۱۱/۱۲ مهندس غلامرضا  گلستانی نسب ۰۹۱۲۴۶۹۱۱۸۲ راه و ساختمان
۱۳ چهارشنبه ۹۵/۱۱/۱۳ مهندس یوسف  سلیمانی فر ۰۹۱۲۳۴۳۵۲۰۴ کشاورزی
۱۴ پنج شنبه ۹۵/۱۱/۱۴ مهندس ناصر  حافظی مقدم ۰۹۱۲۱۶۷۴۷۸۹ راه و ساختمان
۱۵ جمعه ۹۵/۱۱/۱۵ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۱۶ شنبه ۹۵/۱۱/۱۶ مهندس ابوالفضل  توده زعیم ۰۹۱۲۲۰۸۰۷۲۹ کشاورزی
۱۷ یکشنبه ۹۵/۱۱/۱۷ مهندس محمد تقی  عربزاده بحری ۰۹۱۲۳۶۰۴۱۶۹ کشاورزی
۱۸ دوشنبه ۹۵/۱۱/۱۸ مهندس سید جمال  طاهری ۰۹۱۲۷۲۳۴۱۹۳ کشاورزی
۱۹ سه شنبه ۹۵/۱۱/۱۹ مهندس قربانعلی خمسه ۰۹۱۲۲۰۴۱۶۷۱ کشاورزی
۲۰ چهارشنبه ۹۵/۱۱/۲۰ مهندس فرزاد  مینایی ۰۹۱۲۵۶۴۶۴۴۱ راه و ساختمان
۲۱ پنج شنبه ۹۵/۱۱/۲۱ مهندس سعید  نعمتی ۰۹۱۲۲۰۹۵۳۱۳ راه و ساختمان
۲۲ جمعه ۹۵/۱۱/۲۲ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۲۳ شنبه ۹۵/۱۱/۲۳ مهندس سید عنایت  صادقیان مطهر ۰۹۱۲۱۶۷۶۰۳۲ کشاورزی
۲۴ یکشنبه ۹۵/۱۱۲۴ مهندس جواد  مغرور ۰۹۱۲۲۶۲۳۲۴۳ کشاورزی
۲۵ دوشنبه ۹۵/۱۱/۲۵ مهندس یوسف  سلیمانی فر ۰۹۱۲۳۴۳۵۲۰۴ کشاورزی
۲۶ سه شنبه ۹۵/۱۱/۲۶ دکتر علی  روحانی ۰۹۱۲۲۶۰۱۷۹۶ کشاورزی
۲۷ چهارشنبه ۹۵/۱۱/۲۷ مهندس سیروس  افتتاحی ۰۹۱۲۱۶۷۶۷۶۹ راه و ساختمان
۲۸ پنج شنبه ۹۵/۱۱/۲۸ مهندس نبی اله  افشار آقاجری ۰۹۱۲۳۶۲۱۷۰۰ کشاورزی
۲۹ جمعه ۹۵/۱۱/۲۹ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۳۰ شنبه ۹۵/۱۱/۳۰ مهندس محمدتقی عربزاده بحری ۰۹۱۲۳۶۰۴۱۶۹ کشاورزی

مسئول دفتر اتاق کارشناسی دادگستری هشتگرد آقای حسین باباخانی به شماره تلفن ۶۷۹۱۲۴۱-۰۹۰۱


دفعات مشاهده: 2739 بار   |   دفعات چاپ: 253 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارشناسان کشیک : لیست کشیک دادسرای فجر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | 

لیست کشیک کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در دادسرای فجر (بهمن ماه ۹۵ )

 

ردیف روز تاریخ آقایان کارشناس شماره تلفن رشته کارشناسی
۱ جمعه ۹۵/۱۱/۱ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۲ شنبه ۹۵/۱۱/۲ مهندس حسین  اسدی ۰۹۱۲۳۲۷۹۸۹۱ راه و ساختمان
۳ یکشنبه ۹۵/۱۱/۳ مهندس فرزاد  مینائی ۰۹۱۲۵۶۴۶۴۴۱ راه و ساختمان
۴ دوشنبه ۹۵/۱۱/۴ مهندس حکمت اله  نورزاده ۰۹۱۲۳۶۱۶۴۰۰ راه و ساختمان
۵ سه شنبه ۹۵/۱۱/۵ مهندس عمار  پهلوان یلی ۰۹۱۲۲۷۵۳۶۷۱ راه و ساختمان
۶ چهارشنبه ۹۵/۱۱/۶ مهندس سیروس  بلوریان ۰۹۱۲۳۶۱۵۶۰۴ راه و ساختمان
۷ پنچ شنبه ۹۵/۱۱/۷ مهندس مهدی  سبحانی ۰۹۱۲۶۹۷۷۴۳۳ راه و ساختمان
۸ جمعه ۹۵/۱۱/۸ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۹ شنبه ۹۵/۱۱/۹ مهندس حسین  مهدی پور ۰۹۱۲۱۰۲۷۶۹۲ راه و ساختمان
۱۰ یکشنبه ۹۵/۱۱/۱۰ مهندس ایوب  مصطفی زاده ۰۹۱۲۳۳۸۰۸۴۰ راه و ساختمان
۱۱ دوشنبه ۹۵/۱۱/۱۱ مهندس محمود  ساسانی ۰۹۱۲۱۶۹۷۳۳۴ راه و ساختمان
۱۲ سه شنبه ۹۵/۱۱/۱۲ مهندس ناصر  حافظی مقدم ۰۹۱۲۱۶۷۴۷۸۹ راه و ساختمان
۱۳ چهارشنبه ۹۵/۱۱/۱۳ مهندس داود  سلیمانی ۰۹۱۲۳۷۲۸۱۲۹ راه و ساختمان
۱۴ پنج شنبه ۹۵/۱۱/۱۴ مهندس بهنام  عیوض زاده ۰۹۱۲۳۴۳۱۰۵۴ راه و ساختمان
۱۵ جمعه ۹۵/۱۱/۱۵ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۱۶ شنبه ۹۵/۱۱/۱۶ مهندس عبدالغنی  توحیدی ۰۹۱۲۳۶۱۶۱۴۳ راه و ساختمان
۱۷ یکشنبه ۹۵/۱۱/۱۷ مهندس جواد  شعاعی ۰۹۱۲۳۶۰۴۰۰۳ راه و ساختمان
۱۸ دوشنبه ۹۵/۱۱/۱۸ مهندس محمد تقی  کریمی ۰۹۱۲۱۶۹۱۸۹۷ راه و ساختمان
۱۹ سه شنبه ۹۵/۱۱/۱۹ مهندس عباسعلی  پزشکپور ۰۹۱۲۲۶۲۲۰۰۴ راه و ساختمان
۲۰ چهارشنبه ۹۵/۱۱/۲۰ مهندس محمدحسن  معینی ۰۹۱۲۳۱۶۷۶۷۹ راه و ساختمان
۲۱ پنج شنبه ۹۵/۱۱/۲۱ مهندس محسن  پیوندی ۰۹۱۲۳۸۸۲۷۵۴ راه و ساختمان
۲۲ جمعه ۹۵/۱۱/۲۲ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۲۳ شنبه ۹۵/۱۱/۲۳ مهندس محمدخلیل  داستان ۰۹۱۲۵۰۸۷۷۲۱ راه و ساختمان
۲۴ یکشنبه ۹۵/۱۱۲۴ مهندس علی  رنجبر ۹۱۲۲۶۰۸۳۰۰ راه و ساختمان
۲۵ دوشنبه ۹۵/۱۱/۲۵ مهندس محمد  ترکاشون ۰۹۱۲۱۶۷۱۶۱۷ راه و ساختمان
۲۶ سه شنبه ۹۵/۱۱/۲۶ مهندس سیروس افتتاحی ۰۹۱۲۱۶۷۶۷۶۹ راه و ساختمان
۲۷ چهارشنبه ۹۵/۱۱/۲۷ مهندس حمید  فتحی ۰۹۱۲۳۷۶۷۵۹۵ راه و ساختمان
۲۸ پنج شنبه ۹۵/۱۱/۲۸ مهندس نبی اله  بهرامی جو ۰۹۱۲۳۶۱۱۸۸۵ راه و ساختمان
۲۹ جمعه ۹۵/۱۱/۲۹ تعطیـــــــــــــــــــــل ----- -----
۳۰ شنبه ۹۵/۱۱/۳۰ مهندس سید علی  حسینی مقدم ۰۹۱۲۱۶۹۹۶۰۲ راه و ساختمان


دفعات مشاهده: 2630 بار   |   دفعات چاپ: 181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Alborz Association of Official Experts

Designed & Developed by : Yektaweb