کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز- افزایش صلاحیت
مراحل اخذ صلاحیت اضافی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/5/3 | 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ صلاحیت اضافی

۱ - تکمیل فرم درخواست صلاحیت از ریاست  کانون .         کلیک کنید   لینک کمکی

۲ - تکمیل فرم مخصوص تقاضای افزایش صلاحیت .       کلیک کنید   لینک کمکی

۳ - تصویر آخرین صلاحیت اعطاء شده .

۴ - ارائه سوابق علمی و تجربی مرتبط با تقاضای جدید .

۵ - کپی چند نمونه از گزارشهای کارشناسی متقاضی .

۶ - کپی از پروانه کارشناسی معتبر .

۷ - طبق ماده ۴ تبصره ۱ نظام نامه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ، فاصله زمانی برای اخذ صلاحیت ۱ سال است و در هر مرحله حداکثر ۱ صلاحیت قابل اعطاء  می باشد .

توضیح اینکه : فرم تقاضای افزایش صلاحیت با دقت و کامل تکمیل گردد. در صورت عدم رعایت موارد فوق به تقاضاهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

خواهشمند است جهت درخواست صلاحیت مورد تقاضا به جداول صلاحیت ها و رعایت پیش نیاز ها رجوع نمایید .  جدول صلاحیت ها

نشانی مطلب در وبگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز:
http://kkrda.ir/find-1.117.104.fa.html
برگشت به اصل مطلب